">

TTAA จัดโครงการพัฒนาศักยภาพ สมาชิก TTAA หัวข้อ " รู้ไว้ก่อน!! ดีเดย์ ทัวร์เที่ยวไทย เที่ยวด้วยกันเฟส3 และเที่ยวกับทัวร์ "

169315466_3971161072949040_4485175251542142039_n169511396_3971161056282375_3042350252734410339_n วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว จัดโครงการพัฒนาศักยภาพ สมาชิก TTAA หัวข้อ " รู้ไว้ก่อน!! ดีเดย์ ทัวร์เที่ยวไทย เที่ยวด้วยกันเฟส3 และเที่ยวกับทัวร์ " รอบเช้าเวลา 09.00 -12.00 น. รอบบ่ายเวลา 13.00 -16.00น. ณ ห้องประชุม 30 ปี TTAA โดยนายชัยพร ศุภนิมิตวิเศษกุล นายทะเบียน และประธานยุทธศาสตร์ไอที สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว เป็นวิทยากร เพื่อให้ข้อมูลกับสมาชิกจำนวนสมาชิก เข้าฟัง ทั้งรอบเช้าและบ่าย จำนวน 118 ท่าน // เข้าชม Live ผ่าน Facebook Group TTAA จำนวน 60 ท่าน ให้ข้อมูลทำความเข้าใจ และเตรียมตัว กับ 3 โครงการของภาครัฐ โดยเฉพาะ  "โครงการทัวร์เที่ยวไทย" รายละเอียดโครงการ  มีดังนี้ 1. ให้สิทธิ์ทั้งโครงการจำนวน 1,000,000 สิทธิ์ 2. ระยะเวลาโครงการ พ.ค.-ส.ค.2564 3. นักท่องเที่ยวไทยที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ณ วันลงทะเบียน 4. นักท่องเที่ยว 1 คนสามารถใช้สิทธิ์ตามโครงการฯ ได้ 1 สิทธิ์ 5. รัฐบาลจะสนับสนุนค่าเดินทางของประชาชนในลักษณะร่วมจ่าย (Co-pay) ร้อยละ 40 ของค่าใช้จ่ายแพ็คเกจนำเที่ยว แต่ไม่เกิน 5,000 บาท กรณีที่ใช้สิทธิ์ไม่ครบ 5,000บาท จะไม่สามารถเก็บไว้ใช้จองทริปต่อไปได้ 1 ท่าน / 1สิทธิ์ / 1ครั้งเท่านั้น 6. ผู้ประกอบการนำเที่ยว ต้องเป็นบริษัทที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายกับกรมการท่องเที่ยวก่อนวันที่ 1 ม.ค. 63 ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติโดยกรมการท่องเที่ยว 7. แต่ละบริษัทสามารถรับนักท่องเที่ยวได้บริษัทละ 1,000 ราย 8. ราคาโปรแกรมท่องเที่ยว ไม่มีการกำหนดราคาขั้นต่ำ (แต่สนับสนุนไม่เกิน 5,000 บาท) 9. ต้องเป็นการเดินทางท่องเที่ยวข้ามจังหวัดในวันธรรมดา (วันอาทิตย์-วันพฤหัสบดี) ไม่ต่ำกว่า 3 วัน 2 คืน รับชมย้อนหลังผ่านทาง ทาง Facebook Live Group TTAA TRAINING & SEMINAR  https://bit.ly/3uGYtCB