">

TTAA ร่วมการประชุมสมาชิกชมรมไทยบริการท่องเที่ยว และร่วมแสดงความยินดีกับประธานชมรมไทยบริการท่องเที่ยวภาคใต้ตอนบน

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567 ทีมยุทธศาสตร์ด้านบริหารส่วนภูมิภาค นำโดย นายสมชาย ชมระกา อุปนายก, นายวิบูลย์ กมลโต อุปนายก, และนางสาวอรินทร์ชยา บรรเจิดศิริ ประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมการประชุมสมาชิก และเป็นสักขีพยานในการเลือกตั้งประธานชมรมไทยบริการท่องเที่ยวภาคใต้ตอนบน โดยทางสมาคมไทยบริการท่องเที่ยวขอแสดงความยินดีกับดร.ชัญญา ตันสกุล กรรมการผู้จัดการ เดอะ คริสตัล ทัวร์ซึ่งได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานชมรมไทยบริการท่องเที่ยวภาคใต้ตอนบน วาระปี พ.ศ. 2567-2569 ณ โรงแรม สิเหน่ จ. ภูเก็ต