">

TTAA ร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2566 และร่วมแสดงความยินดี กับประธานชมรมไทยบริการท่องเที่ยวภาคใต้ตอนล่าง

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2567 ทีมยุทธศาสตร์ด้านบริหารส่วนภูมิภาค นำโดย นายสมชาย ชมระกา อุปนายก, นายวิบูลย์ กมลโต อุปนายก, และนางสาวอรินทร์ชยา บรรเจิดศิริ ประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2566 และเป็นสักขีพยานในการเลือกตั้งประธานชมรมไทยบริการท่องเที่ยวภาคใต้ตอนล่าง โดยทางสมาคมไทยบริการท่องเที่ยวขอแสดงความยินดีกับคุณจิราลักษณ์ ผดุงภักดีวงศ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท หาดใหญ่ ซีพี เวิลด์ ทัวร์ จำกัด ซึ่งได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานชมรมไทยบริการท่องเที่ยวภาคใต้ตอนล่าง วาระปี พ.ศ. 2567-2569