">

TTAA ร่วมงานพิธีรับมอบตำแหน่งคณะกรรมการหอการค้าไทย-จีน สมัยที่ 29

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2567 นายเจริญ วังอนานนท์ นายกสมาคม มอบหมายให้ นางจินตนา เวชชาภินันท์ (陳媚娟) ผู้ช่วยเลขาธิการสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว เป็นตัวแทนมอบกระเช้าแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสที่ นายณรงค์ศักดิ์ พุทธพรมงคล ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการหอการค้าไทย-จีน สมัยที่ 29 เป็นการทำหน้าที่ประธานกรรมการหอการค้าไทย-จีน ติดต่อกัน 3 สมัย

โดยมี นายยง สุขสุดประเสริฐ ประธานกิตติมศักดิ์ผู้ทรงเกียรติถาวร กล่าวแสดงความเชื่อมั่นใน “พิธีส่งมอบตราตั้ง” พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นประธานในพิธีการรับมอบตำแหน่งคณะกรรมการหอการค้าไทย-จีน สมัยที่ 29 และท่านอู๋ จื้ออู่ อัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย แสดงความยินดีและชื่นชมบทบาทหอการค้าไทย-จีน ซึ่งเป็นองค์กรชาวไทยเชื้อสายจีนที่ใหญ่ที่สุดสั่งสมชื่อเสียงมายาวนานและเป็นที่ยอมรับในสังคม