">

TTAA ร่วมงาน Experience Nepal: Lumbini to Himalayan Bliss

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2567 คุณเจริญ วังอนานนท์ นายกสมาคม มอบหมายให้ นายวิบูลย์ กมลโต (อุปนายก) และนายสหนพ เดชยา (กรรมการกลาง) นางแอนนาเบล ดาวแก้ว (กรรมการกลาง) และนายฉัตตริน เพียรธรรม (กรรมการกลาง) สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว เข้าร่วมงาน Experience Nepal: Lumbini to Himalayan Bliss สัมผัสมนต์เสน่ห์เนปาล โดยได้รับเกียรติเชิญจาก H.E. Mr. Dhan Bahadur Oli Ambassador Embassy of Nepal ภายในงานสมาชิก TTAA ได้แลกเปลี่ยนพร้อมอัพเดทข้อมูลการท่องเที่ยวเนปาลที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ ร่วมกับสายการบิน โรงแรม ผู้ประกอบการท่องเที่ยวจากประเทศเนปาล ณ โรงแรมอมารี กรุงเทพ