">

TTAA เข้าร่วมประชุมหารือเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้คนไทยไปเที่ยวจังหวัดอิบารากิ

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2566 นายเจริญ วังอนานนท์ นายกสมาคม มอบหมายให้ นายเอนก ศรีชีวะชาติ ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ นายโชติช่วง ศูรางกูร (อุปนายก) นางสาววชิรา วิชัยวัฒนะ (อุปนายก) ดร.เกรียงพล ปิยะเอกชัย (อุปนายก) และนางจินตนา เวชชาภินันท์ (ผู้ช่วยเลขาธิการ) พร้อมด้วย ตัวแทนสมาชิกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยวที่นำนักท่องเที่ยวไปยังประเทศญี่ปุ่น เดินทางสู่จังหวัดอิบารากิ ประเทศญี่ปุ่น

โดยทาง Ibaraki Prefecture เชิญ TTAA ร่วมประชุมหารือเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้คนไทยไปเที่ยวจังหวัดอิบารากิ ร่วมกับท่านผู้ว่าการจังหวัดอิบารากิ Mr. Kazuhiko Oigawa – Governor Ibaraki Prefecture พร้อมนำคณะเข้าสัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวจังหวัดอิบารากิ เพื่อโปรโมท ประชาสัมพันธ์ สถานที่ท่องเที่ยว กิจกรรม วัฒนธรรม และอาหารที่ขึ้นชื่อของจังหวัดอิบารากิ ให้ผู้ประกอบการที่ทำโปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น และนักท่องเที่ยวได้รับรู้ถึงความน่าสนใจของจังหวัดอิบารากิ และเข้ามาเดินทางท่องเที่ยวจังหวัดอิบารากิมากขึ้น