">

TTAA ให้การต้อนรับคณะตัวแทนจากเมืองเกาสง ไต้หวัน

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2566 นายเจริญ วังอนานนท์ นายกสมาคม พร้อมด้วย นายสมชาย ชมระกา (อุปนายก) นายวิบูลย์ กมลโต (อุปนายก) และนางสาวศนัฏฐ์ชนม์ อัศวปรมิตชัย (ผู้ช่วยเลขาธิการ) สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว ให้การต้อนรับคณะตัวแทนจากเมืองเกาสง ไต้หวัน นำโดย Ms. Kao Min Lin อธิบดีกรมการท่องเที่ยวเมืองเกาสง, Mr.Chou Wen Ping นายกสมาคมโรงแรมเมืองเกาสง, Mr. Chen Yu Chih อุปนายกสมาคมท่องเที่ยวเมืองเกาสง พร้อมคณะ และ Ms. Cindy Chen ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวไต้หวัน ประจำกรุงเทพฯ ณ ห้องประชุม 30 ปี TTAA

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อหารือเกี่ยวกับการทำงานร่วมกัน พร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดและแนวคิดทางธุรกิจท่องเที่ยว โดยทางเมืองเกาสงได้นำเสนอสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว อาทิ สถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆ ในเมืองเกาสง อาหารท้องถิ่น โรงแรม ฯลฯ พร้อมแจ้งนโยบาย การสนับสนุนในรูปแบบการรับเงินทดแทนจากทางรัฐบาลเกาสงให้กับบริษัททัวร์ โดยจะนำส่งเอกสารการสนับสนุน เพื่อให้สมาคมช่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลไปยังผู้ประกอบการท่องเที่ยว ที่สนใจเข้าร่วมการสนันสนุนของรัฐบาลในครั้งนี้ อีกครั้ง