บรัษัท ฮัจเซนเตอร์แอนด์ทราเวิลเซอร์วิส จำกัด
Haj Center & Travel Service Co.,Ltd.

89 ถ.รัฐคำนึง ต.สะเตง อ.เมืองยะลา 95000
087-136-3740  

Name : นางสาวมนัส การิง
Title : Managing Director
E-mail : new.hajcenter@gmail.com

Company Registration No. :
Year of establishment :
DOT License No. : 2018
IATA License No. :
Type of business : 41/00532
Specialization :

CONTACT INFORMATION


Address :
89 ถ.รัฐคำนึง ต.สะเตง อ.เมืองยะลา 95000


: 087-136-3740  
:
: new.hajcenter@gmail.com
: FIT ,GIT
:
:
LINE ID :
:
:


ABOUT