กิจกรรมฝึกอบรม


24 กันยายน 2566

อบรมตัดต่อวิดีโอด้วยมือถือ

อบรมตัดต่อวิดีโอด้วยมือถือ

Read More
23 สิงหาคม 2566

การอบรม “การจัดระบบ E-mail ด้วย Mailchimp”

สมาคมฯ จัดอบรม “เจาะลึก ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์” รุ่นที่ 1 โดยวิทยากร นายธงชัย วิบูลย์ศักดิ์สกุล ผู้อำนวยการบริหาร

Read More