ทิศทางอุตสาหกรรมท่องเที่ยว พร้อมทะยานเวทีโลก

นายกสมาคม มอบหมายให้ นายโชติช่วง ศูรางกูร อุปนายกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว เข้าร่วมเสวนา “ทิศทางอุตสาหกรรมท่องเที่ยว พร้อมทะยานเวทีโลก”

Read More

TTAA เข้าร่วมประชุมหารือเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้คนไทยไปเที่ยวจังหวัดอิบารากิ

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2566 นายเจริญ วังอนานนท์ นายกสมาคม มอบหมายให้ นายเอนก ศรีชีวะชาติ ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ นายโชติช่วง ศูรางกูร (อุปนายก) นางสาววชิรา วิชัยวัฒนะ (อุปนายก) ดร.เกรียงพล ปิยะเอกชัย (อุปนายก) และนางจินตนา เวชชาภินันท์ (ผู้ช่วยเลขาธิการ) พร้อมด้วย ตัวแทนสมาชิกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยวที่นำนักท่องเที่ยวไปยังประเทศญี่ปุ่น เดินทางสู่จังหวัดอิบารากิ ประเทศญี่ปุ่น

Read More

งานเลี้ยงอำลาและต้อนรับผู้อำนวยการประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การท่องเที่ยวฮ่องกง

TTAA เข้าร่วมงานเลี้ยงอำลาและต้อนรับผู้อำนวยการประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การท่องเที่ยวฮ่องกง

Read More
  • 1 (current)