ราคาบูธ

ราคาบูธ - TITF#29

รายละเอียด                         

           Zone สีฟ้า

        Zone สีชมพู

     Zone SME

ขนาด 3x2 เมตร

         NTO/Airline         

 Agent/Hotel/Other  

      2x2 เมตร       

เปล่า           49,500 บาท          36,000 บาท      23,000 บาท
เปล่า + มุม           55,000 บาท          40,000 บาท
มาตรฐาน           53,500 บาท          43,500 บาท
มาตรฐาน + มุม           59,000 บาท          47,500 บาท

**ราคาดังกล่าว รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat 7%) แล้ว