บริษัท แอร์ ทิคเคท จำกัด
Air Ticket Co.,Ltd.

153 ถ.รวมมิตร ต. สะเตง อ. เมือง 95000
073-299--719-20  

Name : นางสาวหทัย  บุญโชติ
Title : Managing Director
E-mail : yl_airticket@yahoo.com

Company Registration No. :
Year of establishment :
DOT License No. : 2005
IATA License No. :
Type of business : BSP
Specialization : 35-05043-3

CONTACT INFORMATION


Address :
153 ถ.รวมมิตร ต. สะเตง อ. เมือง 95000


: 073-299--719-20  
: 073-299-721
: yl_airticket@yahoo.com
: FIT ,GIT
:
:
LINE ID :
:
:


ABOUT