บันดาหยา รีสอร์ท
Bundhaya Resort

147 หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมือง 91000
084-722-6699  

Name : นางสาวภัทรภร กวีรัชต์
Title : Managing Director
E-mail :

Company Registration No. :
Year of establishment : www.bundhayaresort.com
DOT License No. : 2017
IATA License No. :
Type of business :
Specialization :

CONTACT INFORMATION


Address :
147 หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมือง 91000


: 084-722-6699  
:
:
: FIT ,GIT,Mice
:
:
LINE ID :
:
:


ABOUT