Canyon Holidays Thailand
Canyon Holidays Thailand

540 อาคารเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ ชั้น 11 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
0-2207-5370, 064-993-8667

Name : Mr.Emrah Temtek
Title : Managing Director
E-mail : emrah.temtek@canyonholidays.com

Company Registration No. :
Year of establishment : 2020
DOT License No. :
IATA License No. :
Type of business : Land Operators
Specialization :

CONTACT INFORMATION


Address :
540 อาคารเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ ชั้น 11 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330


: 0-2207-5370, 064-993-8667
:
: emrah.temtek@canyonholidays.com
:
:
:
LINE ID :
:
:


ABOUT