บริษัท ไนซ์เวิลด์ ทราเวล จำกัด
Nice World Travel Co.,Ltd.

133 ถนนจุติอนุสรณ์ ตำบลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ 90110
074-223-323  

Name : นางนิภาภัทร ชีวรุ่งโรจน์
Title : Managing Director
E-mail : niceworldtravel@hotmail.com

Company Registration No. :
Year of establishment : www.niceworldtravel.net
DOT License No. : 2001
IATA License No. :
Type of business : 41/00453
Specialization :

CONTACT INFORMATION


Address :
133 ถนนจุติอนุสรณ์ ตำบลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ 90110


: 074-223-323  
: 074-223-324
: niceworldtravel@hotmail.com
: FIT ,GIT
:
:
LINE ID :
:
:


ABOUT